Menu Sluiten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens:

Weblet
Valkhof 172
3772 EK Barneveld
Tel. 088-1850169
E-mail: info(apenstaartje)weblet(punt)nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam webshop) bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Herroepingsrecht
Herroepingsrecht: 30 dagen recht van retour indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet. Deze periode gaat in nadat u het product heeft ontvangen. Indien u een product terug wilt sturen maakt u gebruik van de instructies op de pakbon/retourformulier welke mee wordt gezonden met uw pakket. U kunt het complete, ongebruikte, onbeschadige product terugsturen, in de originele fabrieksverpakking. Wij vragen u het product in een zo oorspronkelijk mogelijke staat te retourneren. Het is toegestaan een product terug te sturen wat incompleet, gebruikt en/of beschadigd is. De schade of ontbrekende onderdelen van het product zullen op het terug te betalen bedrag in mindering worden gebracht. De verzendkosten voor het retourzenden zijn voor uw rekening, bewaar daarom altijd het bewijs van verzending. De retourzending moet binnen de zichttermijn van 30 dagen zijn gemeld en uiterlijk op de 30e dag aan ons zijn teruggezonden. U kunt gebruik maken van het Herroepingsformulier om van uw aankoop af te zien, en deze aan ons emailen of opsturen. Dit is niet verplicht. U kunt het formulier hier downloaden: Formulier Herroeping aankoop.

Retourneren
U heeft een afkoelingsperiode van 30 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Stuur jouw retourartikelen mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele, onbeschadigde fabrieksverpakking met een kopie van de pakbon naar:

Weblet
Valkhof 172
3772 EK Barneveld

Na het verwerken van je retour storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Bij orders die zonder verzendkosten verstuurd zijn maar na aftrek van de retouren onder de € 50,- uitkomen worden alsnog € 5,95 verzendkosten in rekening gebracht. Indien de originele verpakking dusdanig beschadigd is dat deze voor ons onverkoopbaar is geworden, wordt 10% van de nieuwprijs in mindering gebracht op het door ons terug te storten bedrag.